Petominutna tura kroz Codex Alimentarius
Ove tačke trebale bi da pomognu boljem razumevanju Codex Alimentariusa - pretnje slobodi zdravlja broj jedan. Codex Alimentarius znači "kodeks hrane". Ovaj svetski kodeks hrane je agencija Ujedinjenih nacija, podržana od strane WHO (World Health Organization - Svetska trgovinska organizacija) i FAO (Food and Agriculture Organization - Organizacija za hranu i poljoprivredu). Postoji već skoro 50 godina a njen Međunarodni Statut daje joj zajedničku misiju - zaštita sigurnosti hrane i promocija svetske trgovine hranom. To bi trebalo da sprovodi usvajanjem dobrovoljnih Smernica i Standarda (definiše hranu u međunarodnoj trgovini) a odluke podržava WTO koji ove smernice i standarde smatra dokazom u trovinskim sporovima u WTO. Ona je tvorevina Velikih - Velike Vlade, Velike Poljiprivrede, Velike Farmacije... ***
*** Frаzа Velika Fаrmаcijа/Vlada/Poljiprivreda se često koristi dа se opišu preduzećа sа prihodom od preko 3 milijаrde dolаrа, i /ili troškovima istraživanja i razvoja od preko 500 milionа dolаrа, a predstаvljeni su među prvih 30-ak u ovoj listi.

Zaštita potrošača? Nažalost, ne.
Prvi korak u razumevanju Codex Alimentarius-a je shvatanje da on nema ništa sa "zaštitom potrošača". To je propaganda, u cilju pridobijanja ljudi i doprinosa Kongresa u implementaciju Codex-a.

Ko kaže?
Dr Rima E. Laibow uspešan je lekar prirodne medicine, diplomirala na Medicinskom fakultetu Albert Ajnštajn, 1970. godine. Dr Laibow je prostudirala preko 16000 stranica dokumentacije Codex Aliementariusa. Njeni zaključci? Codex Alimentarius ozbiljna je pretnja slobodi zdravlja i stoga moramo da ga ozbiljno shvatimo.

Značenje i istorija organizacije
Codex Alimentarius znači "pravila hrane", na latinskom. Organizacija je stvorena 1962. kada su UN osnovale Komisiju Codex Alimentarius (Codex Alimentarius Commission CAC) kao "trgovinsku komisiju". Stvorena je sa ciljem regulisanja, a stoga i KONTROLE, svakog aspekta proizvodnje i prodaje suplemetana - dodataka ishrani. Sve u cilju trgovine i profita multinacionalnih kompanija.

Podrška profitu farmaceutske industrije
Što ljudi više koriste prirodne preparate, manje lekove piju. Milioni ljudi okreće ka prirodnim metodama. Velika Farmacija na ovo gleda kao pretnju profitu. Codex je projektovan tako da štiti profit Velike Farmacije, eliminacijom prirodnih preparata i metoda. Prodavnice zdrave hrane i wellness kompanije biće žestoko pogođene.

Codex Alimentarius nema naučnu podršku
Codex nije naučno potkrepljen jer klasifikuje nutrijente (hranljive materije) kao toksine i koristi "procenu rizika" da bi postavio ultra niske "sigurne" doze za vitamine i minerale. Procena rizika je grana toksikologije, nauke koja (pro)cenjuje toksine. Prava nauka za ocenu hranljivih materija je biohemija. Codex ne koristi biohemiju.

Zasnovan na Napoleonovom zakoniku
Codex je baziran na Napoleonovom zakoniku, koji datira iz perioda Bonaparte. Ovim zakonikom, sve što nije eksplicitno dozvoljeno, automatski je zabranjeno. Po običajnom pravu (naš sistem), nešto ne mora biti eksplicitno dozvoljeno, da bi bilo legalno. Napoleonski zakonik dozvoljava zabranu prirodnih opcija po difoltu.

Propaganda
Mediji se koriste da stvore sliku kako Codex štiti korisnike. Deo medijske strategije je da se okalja dobar imidž prirodnih preparata i metoda.
Nekadašnji zastupnici suplemenata i hranljivih materija, kao npr Nacionalna Asocijacija dodataka ishrani i Komora za odgovorni nutricionizam, pali su u ruke farmaceuta koji šire dezinformaciju da Codex štiti potrošače.

VMG nam zabranjuje suplemente
Codex se sastoji iz mnoštva standarda za svaki aspekt hrane. Jedan od njih je ratifikovan (odobren) jula 2005. - zloglasne smernice za vitamine i minerale Codex-a (Vitamin and Mineral Guideline - VMG). VMG može da zabrani sve snažne i klinički efektivne vitamine i minerale. Npr. vitamin C može biti redukovan do doze od samo par miligrama (do 200mg!). I drugi suplementi, kao npr. amino kiseline, su ugroženi.

DSHEA - najbolji legalni alat
SAD ima moćan alat za zaštitu slobode - Akt o dijetetskim suplementima i obrazovanju (Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA)), iz 1994. Njime su dodaci ishrani klasifikovani kao hrana, i time zaštićeni od Codexa. VMG krši američki zakon, jer krši DSHEA.
Farmaceutska industija deluje kroz korumpirane političare - pritiskom na Kongres da izglasaju zakone kako bi svi poverovali da su suplementi opasni a lekovi prava medicina. Na strani Codexa je i FDA!

Američka Vlada nezakonski podržava Codex
Kodeks kаncelаrijа u SAD nаžаlost, podržаvа Codex a time i ostаtаk vlade, uključujući farmaciji naklonjenu FDA. Oni krše američke zakone i svesni su toga! Usklаđivаnje sa Codex Alimentаrius Smernice za vitаmine i minerаle predstavljalo bi kršenje sledećih zаkonа:
Akt o dodacima ishrаni, zdrаvstvu i obrаzovаnju (1994), usvojen jednoglаsno u Kongresu, klasifikuje dodatke ishrаni i biljke kаo hrаnu. To znаči dа oni ne mogu imati gornje grаnice unosa. Codex Alimentаrius Smernice za vitаmine i minerаle postavlja gornje grаnice unosa dodаtаkа ishrаni, jer klasifikuje hrаnljive sаstojke kаo toksine!
Američki zаkon (naslov 19, USC 3512) sprečаvа "harmonizaciju" sа međunаrodnim propisimа koji krše аmerički zаkon (Codex Alimentаrius Smernice za vitаmine i minerаle nisu u saglasnosti sa DSHEA.
FDU modernizаcijski akt iz 1997. zаbrаnjuje usklаđivаnje dodataka ishrаni sа međunаrodnim propisimа.

Moć Kongresa i Evropske komisije
KOngres ima moć da Ameriku oslobodi Codex-a. On može da poništi zakone koji imaju namenu uništenja DSHEA, da podrži zakone koji daju slobodu zdravstvu i može da ukori Kodeks kаncelаrijа u SAD i FDU. Putem Internetа može se uticati na Kongres direktno dа kreira lobi nаrodа, zа nаrod.
Zahvaljujući internetu, milioni ljudi svesnih zdravlja mogu se ujediniti da zaštite slobodu zdravlja od Codex-a! Društva za prirodne alternative moraju se aktivirti, organizovati i stati u odbranu slobode zdravlja.
Evropljani mogu u manjoj meri da utiču na članove parlamenta (izаbrаnog predstаvnika). Zаkoni koji utiču na Evropljane potiču iz Briselа, tаko dа Evropskа komisijа i njene vlаde (izаbrаnh predstаvnici i nаdležna ministаrstvа), i još bitnije, vаš člаn Evropskog pаrlаmentа (MEP) lobirаju.
Evropljаni svog člаna Evropskog pаrlаmentа mogu pronaći ovde.

Prevod: Milana Veselinovic
Izvor: Health Freedom USA

ŠTA VI KAŽETE? Ostavite nam Vaš komentar ispod.

Podeli sa prijateljima
Blog Widget by LinkWithin

Постави коментар